slogan webu - změňte či smažte dle uvážení

SRO

Rychlost.cz - poptávka připojení

Strana Rovroprávných občanů 

Boj proti rasové diskriminaci, diskrimanaci náboženské věkové diskriminaci,´atd.